Menu
Geplaatst op: 27 oktober 2017 door: Super User

Geslaagde thema-avond ter herdenking van gelegenheid van 500 jaar kerkhervorming (1517-2017)

Een vrijwel volle Nicolaaskerk heeft donderdagavond 28 september jl genoten van een door de HKIJ belegde thema-avond over het begin en de eerste decennia van de kerkreformatie in IJsselstein en omgeving in de zestiende eeuw. De avond werd verzorgd door de historicus Sander Wassing en organist Gerrit Christiaan de Gier. In een levendige voordracht, verlucht met aansprekende illustraties, ging Wassing na een schets van de kerkelijke en politieke factoren die het decor vormden voor het ontstaan en de ontwikkeling van de reformatie in op de rol en betekenis van hoofdrolspelers als Luther en Calvijn, maar vooral ook op de motieven en het optreden van alternatieve hervormers als de (weder)dopers. Het geheel was heel wat meer dan een lesje kerkgeschiedenis. Aansprekend was met name de beschrijving van hetgeen zich in die periode in onze naaste omgeving, IJsselstein en vooral ook Benschop, heeft voorgedaan, met veel aandacht voor personen en hun motieven in de verschillende fasen van de reformatie zoals de doperse beweging en de beeldenstorm, en voor de reacties van de machthebbers.

image1 Het geheel werd waardig omlijst door toepasselijk orgelspel van De Gier op het orgel van de Nicolaaskerk.
De vertolking van “ Een vaste burcht …” kwam hem zelfs op een spontaan applaus van de toehoorders te staan.
Met deze geslaagde avond heeft de HKIJ een eigen bijdrage geleverd aan de herdenking van de 500 jarige reformatie in een unieke omgeving.
 
 
Foto reportage