Menu
Geplaatst op: 05 april 2018 door: Jasper

Resten van middeleeuwse kasteelmuur opgegraven 

Archeologen van onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie en cultuurhistorie RAAP hebben deze week stenen van de middeleeuwse buitenmuur van het kasteel in IJsselstein aangetroffen. Dat gebeurde bij werkzaamheden op het kasteelterrein.

Op dat terrein wordt momenteel een stadspark aangelegd, waarbij onder meer aan de kant van de stadsgracht enkele bankjes worden geplaatst, inclusief funderingen. Omdat het hele terrein rijksmonument is, mag er alleen worden gebouwd onder begeleiding van een archeoloog.

Bij het afgraven kwamen restanten van de buitenmuur van het kasteel naar boven, evenals de aanzet van een of twee binnenmuren. Daarbij werden ook kloostermoppen (grote bakstenen) van 30 centimeter lang aangetroffen. Volgens de archeologen dateren de stenen uit de dertiende en veertiende eeuw en zijn ze in de blootgelegde muur  de vijftiende eeuw hergebruikt. 

De fundamenten worden blootgelegd en schoongemaakt en vervolgens ingemeten, ingetekend en gefotografeerd. Daarna zullen de fundamenten worden afgedekt met zand, zodat ze voor de toekomst goed bewaard blijven. De palen die voor de kasteeltuin de grond in moeten, worden naast de fundamenten geslagen.

Kwetsbaar

De vondsten zijn kwetsbaar; de zachte steen, vlakbij de gracht, maakt het vrijwel onmogelijk om ze blijvend zichtbaar te maken. Burgemeester Patrick van Domburg, zelf verwoed amateur-archeoloog, was tijdens het blootleggen aanwezig. „Het is heel bijzonder om dit te zien, vooral omdat het terrein sinds de jaren 30 van de twintigste eeuw niet meer open is geweest.’’De vondsten betekenen geen vertraging voor de aanleg van het kasteelpark. Dat wordt voor de zomer opgeleverd.

Zie  Artikel AD

 

 

Geplaatst op: 01 maart 2017 door: Jasper

Het toekomstige Kasteelpark

Aan de rand van de binnenstad van IJsselstein bevindt zich het kasteelterrein.
Op deze locatie heeft ooit het kasteel van IJsselstein gestaan, de eerste nederzetting waaruit de stad is ontstaan.

De resten van het kasteel, die zich voor het grootste deel in de ondergrond bevinden, is net als de kasteeltoren zelf een rijksmonument.

Zelden kent de bestemming van een stadsgebied een complexere geschiedenis dan die van het IJsselsteinse kasteelterrein.
Van stoer kasteel naar braakliggend terrein om te komen tot wat nu als ‘kasteelpark’ wordt ontwikkeld.
Een uniek proces van politiek gekrakeel, halfslachtige besluitvorming maar vooral particulier initiatief ging hieraan vooraf.
In de meer dan 25 jaar dat de vraag over ‘hoe en wat’ met dit terrein speelt, hebben begrippen als volharding en doorzetten dit proces een eigen dynamiek gegeven.

In de HKIJ uitgave nr. 153 is beschreven wat er allemaal is gebeurd voordat we in 2018  mogen gaan genieten van het Kasteelpark.

Geplaatst op: 05 oktober 2017 door: Jasper

Start werkzaamheden

In de week van 25 september is gestart met de aanleg van het Kasteelpark. De eerste zichtbare werkzaamheden zijn het verwijderen van de fundering van het voormalig Groene Kruisgebouw en snoeiwerkzaamheden in het openbaar groen. Hiermee is de voorbereiding afgerond en kan de daadwerkelijke aanleg starten. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt de oplevering van het Kasteelpark verwacht in het voorjaar 2018.

Geplaatst op: 04 oktober 2017 door: Jasper

Foto album

Kasteelpark1
Kasteelpark2