Menu

De Canon van IJsselstein

In navolging van de nationale canon, presenteert de HKIJ de Canon van IJsselstein. Hierin wordt voor een breed publiek de geschiedenis van IJsselstein chronologisch en thematisch in vensters weergegeven.

De Canon is tot stand gekomen door negen auteurs, van wie HKIJ-werkgroepleden Charles Burghard en Tobias van Dijk voor de coördinatie van het geheel hebben gezorgd.

Eind 2013 is  de Canon van IJsselstein digitaal verschenen als een onderdeel van de al bestaande Canon van Utrecht Zuidwest, en de Canon is toegankelijk via  https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-zuidwest/ijsselstein

Wat kan de HKIJ voor u betekenen

Sinds 1975 verricht de HKIJ onderzoek naar het IJsselsteins cultuurhistorisch erfgoed. Wij verspreiden kennis via
allerlei publicaties en adviseren over de borging van de historische identiteit van IJsselstein. De stichting steunt op
de inzet van donateurs en veel vrijwilligers.

Ongeacht ervaring, opleiding en leeftijd is iedereen welkom om op zijn of haar interessegebied bij de ‘Kring’ kennis
te vergaren of uit te dragen. Dat kan variëren van ‘gidsen’ door de stad tot het maken van beschrijvingen van de
foto’s uit ons fotoarchief.

De Kring beschikt hiervoor in IJsselstein over een eigen kenniscentrum, gevestigd boven de IJsselsteinse Waag aan
de Benschopperstraat 39. Iedere maandagmiddag van 13.30 - 16.00 uur, dinsdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur en donderdagavond vanaf 19.30 uur kan men hier terecht voor een nadere kennismaking of om kennis en ervaring uit te wisselen.


Wat kunt u voor de HKIJ betekenen

Samen met u beheert de HKIJ de geschiedenis van IJsselstein. Uw verhalen, foto's, films, documenten met een IJsselsteinse en historische context zijn bij ons van harte welkom.

Heeft u interessant materiaal? Kom dan eens praten om samen met ons te bekijken welke waarde voor de IJsselsteinse geschiedenis u in huis heeft.  U bent welkom in de Bovenwaag, Benschopperstraat 39, iedere maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur, dinsdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond vanaf 19.30 uur.

Ook per mail kunt u ons raadplegen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


IJsselsteinse historie zoekt vrijwilligers!

Al 40 jaar staat de HKIJ voor behoud en bescherming van de cultuurhistorie van IJsselstein. We zijn een belangrijke vraagbaak-  en kenniscentrum als het gaat om historische gegevens en wetenwaardigheden. We maken niet alleen de oude, maar ook de eigentijdse geschiedenis en tradities zichtbaar. Zo dragen we bij aan de identiteit van IJsselstein.

Dat kan niet zonder het werk van de vrijwilligers, die zich met liefde en enthousiasme bezighouden met onze geschiedenis. 

Nieuwsgierigheid en bevlogenheid zijn de pijlers waarop men zich inzet voor de HKIJ. En dat is waar we naar op zoek zijn. Vrijwilligers die vanuit interesse hun vaardigheden willen inzetten. Specifieke kennis van onze geschiedenis wordt niet gevraagd, wel inzet en enthousiasme!

Wat kunt u doen voor de HKIJ: meewerken aan beschrijvingen van onze beeldbankfoto's; waagmeester en/of stadsgids worden; organiseren thema-avonden en excursies; aandragen en uitwerken onderwerpen voor publicaties; onderzoeken van de persoonlijke levensgeschiedenis in IJsselstein, archiefbeheer, volgen van de Gemeente IJsselstein waar het gaat om cultuurhistorische beleidszaken; ict beheer; gebruik sociale media tbv de HKIJ enzovoorts!!!

Wilt u meer weten, stuur een bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Historische Kring IJsselstein gaat weer terug naar de jaren '90. Vóór de pauze wordt gestart met een nieuw deel uit de fotocollectie ‘Jan Koningen’: IJsselstein in de jaren’ 90, waarin met name de Binnenstad centraal zal staan. Zwart-wit wordt kleur! 

Vaste HKIJ-spreker, Bart Rietveld, neemt ons op 28 maart na de pauze mee in de geschiedenis van het begraven te IJsselstein en die van begraafplaats Eiteren. De Eiterse begraafplaats speelt met ieders verbeelding. Voor de één is het een beetje ‘spooky’ en voor de ander een plek waar je gedachteloos aan voorbij gaat. Ingeklemd in de woonwijk Kasteelkwartier ligt deze oase van rust welke ‘s zomers alleen verstoord wordt door het gekwetter van de ‘kauwen’ die hier dan massaal bivakkeren. De ‘vergeten’ begraafplaats wordt nu opgeknapt en opnieuw ingericht. Bedoeling is dat het er publieksvriendelijker wordt. Slechts sporadisch vindt er nog een begrafenis plaats. De Hoge Akker aan de Noord-IJsseldijk is nu de plek waar de meeste IJsselsteiners een laatste rustplaats vinden. Ook wordt er sinds enkele jaren weer begraven op de RK begraafplaats aan de Groene Dijk.

Eiteren1

De Eiterse begraafplaats is in 1829 in recordtijd aangelegd als uitvloeisel van een Koninklijk Besluit in 1827 dat het begraven in kerken en binnensteden verbood. Men heeft hier lang vastgehouden aan het begraven in- en om de Nicolaaskerk en treuzelde zo lang dat er uiteindelijk overhaaste beslissingen genomen moesten worden. Reden hiervoor was dat er -anders dan nu- uitsluitend begraven werd en dat de opbrengsten hiervan rechtstreeks ten goede aan de kerk kwamen. Zo had deze tot 1822 een monopolie-positie wat voor de kerk veel geld opbracht. Kort voor het koninklijk besluit besloot de RK gemeenschap een eigen begraafplaats aan te leggen bij hun schuilkerk aan de Havenstraat. Deze heeft slechts 7 jaar gefunctioneerd. Er was alle reden voor om het begraven in de stad te verbieden. De hygiënische omstandigheden in- en om de kerk waren hier -en ook elders in het land- zo slecht dat het de volksgezondheid ernstig bedreigde. De overheid moest wel ingrijpen en pakte het monopolie van de kerk af. Er moest op minimaal 300 meter van de stad een ‘Algemene Burgerlijke Begraafplaats’ komen waar zowel katholiek als hervormd IJsselstein begraven kon worden. Er volgde een moeizaam proces. Katholiek IJsselstein lag dwars en de hervormde kerk zag een belangrijke bron van inkomsten teloorgaan. De gemeente had geen geld maar moest wel handelend optreden. Kortom: gedoe. Een speciaal ingestelde ‘onroerend-goed belasting’ bracht uitkomst en op 3 juli 1829 wordt ene Jan Beelo hier als eerste begraven in een katholiek ‘armengraf’. Daarna gaat het snel en al 15 jaar later is de begraafplaats overvol. Men had in IJsselstein buiten het hoge sterftecijfer (de cholera sloeg hier hard toe) van de negentiende eeuw gerekend. Bijzonder is dat de begraafplaats niet werd uitgebreid maar dat uiteindelijk de katholieken een eigen begraafplaats aanleggen aan de Groene Dijk. Dit heeft er mede toe geleid dat onze begraafplaats zijn oude vorm heeft behouden en dat zelfs nog een oorspronkelijk grafkwadrant bestaat waar de eerste belangrijke graven van het begin zijn terug te vinden. Dat maakt Eiteren zo bijzonder en heeft ervoor gezorgd dat de plek als gemeentelijk monument is aangewezen. Na jarenlange verwaarlozing moet het een cultuurhistorisch rustpunt worden met een bijzondere ecologische waarde. Een plek van herinnering waaraan je niet gedachteloos voorbij gaat.


Aanvang om 20 .00 uur in ’t Kruispunt, Touwlaan 36 (naast begraafplaats Eiteren). Het centrum is open vanaf 19.30 uur. Deze avond is zowel voor donateurs van de HKIJ, maar ook voor andere belangstellenden gratis toegankelijk. Graag aanmelden voor 22 maart via dit formulier

Na de aanmelding ontvangt u een toegangsbewijs.