Menu

De Canon van IJsselstein

In navolging van de nationale canon, presenteert de HKIJ de Canon van IJsselstein. Hierin wordt voor een breed publiek de geschiedenis van IJsselstein chronologisch en thematisch in vensters weergegeven.

De Canon is tot stand gekomen door negen auteurs, van wie HKIJ-werkgroepleden Charles Burghard en Tobias van Dijk voor de coördinatie van het geheel hebben gezorgd.

Eind 2013 is  de Canon van IJsselstein digitaal verschenen als een onderdeel van de al bestaande Canon van Utrecht Zuidwest, en de Canon is toegankelijk via  https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-zuidwest/ijsselstein

Wat kan de HKIJ voor u betekenen

Sinds 1975 verricht de HKIJ onderzoek naar het IJsselsteins cultuurhistorisch erfgoed. Wij verspreiden kennis via
allerlei publicaties en adviseren over de borging van de historische identiteit van IJsselstein. De stichting steunt op
de inzet van donateurs en veel vrijwilligers.

Ongeacht ervaring, opleiding en leeftijd is iedereen welkom om op zijn of haar interessegebied bij de ‘Kring’ kennis
te vergaren of uit te dragen. Dat kan variëren van ‘gidsen’ door de stad tot het maken van beschrijvingen van de
foto’s uit ons fotoarchief.

De Kring beschikt hiervoor in IJsselstein over een eigen kenniscentrum, gevestigd boven de IJsselsteinse Waag aan
de Benschopperstraat 39. Iedere maandagmiddag van 13.30 - 16.00 uur, dinsdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur en donderdagavond vanaf 19.30 uur kan men hier terecht voor een nadere kennismaking of om kennis en ervaring uit te wisselen.


Wat kunt u voor de HKIJ betekenen

Samen met u beheert de HKIJ de geschiedenis van IJsselstein. Uw verhalen, foto's, films, documenten met een IJsselsteinse en historische context zijn bij ons van harte welkom.

Heeft u interessant materiaal? Kom dan eens praten om samen met ons te bekijken welke waarde voor de IJsselsteinse geschiedenis u in huis heeft.  U bent welkom in de Bovenwaag, Benschopperstraat 39, iedere maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdagavond vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur.

Ook per mail kunt u ons raadplegen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


IJsselsteinse historie zoekt vrijwilligers!

Al ruim 40 jaar staat de HKIJ voor behoud en bescherming van de cultuurhistorie van IJsselstein. We zijn een belangrijke vraagbaak-  en kenniscentrum als het gaat om historische gegevens en wetenwaardigheden. We maken niet alleen de oude, maar ook de eigentijdse geschiedenis en tradities zichtbaar. Zo dragen we bij aan de identiteit van IJsselstein.

Dat kan niet zonder het werk van de vrijwilligers, die zich met liefde en enthousiasme bezighouden met onze geschiedenis. 

Nieuwsgierigheid en bevlogenheid zijn de pijlers waarop men zich inzet voor de HKIJ. En dat is waar we naar op zoek zijn. Vrijwilligers die vanuit interesse hun vaardigheden willen inzetten. Specifieke kennis van onze geschiedenis wordt niet gevraagd, wel inzet en enthousiasme!

Wat kunt u doen voor de HKIJ: meewerken aan beschrijvingen van onze beeldbankfoto's; waagmeester en/of stadsgids worden; organiseren thema-avonden en excursies; aandragen en uitwerken onderwerpen voor publicaties; onderzoeken van de persoonlijke levensgeschiedenis in IJsselstein, archiefbeheer, volgen van de Gemeente IJsselstein waar het gaat om cultuurhistorische beleidszaken; ict en websitebeheer; gebruik sociale media tbv de HKIJ enzovoorts!!!

Wilt u meer weten, stuur een bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of of loop een keer binnen tijdens onze reguliere openingstijden (maandagmiddag van 14 tot 16 uur, dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur en op donderdagavond van 20 tot 21.30 uur) en dan nodigen we u uit voor een oriënterend gesprek om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen.

 

Ook de Achtersloot is een heel waardevol gebied waar we zuinig op zijn. Op dinsdag 17 december is door bewoner Gijs Verbaten namens de bewonersgroep Achtersloot een Cultuurhistorische Waarde-inventarisatie van dit historisch stukje IJsselstein aangeboden aan wethouder Bekker en de voorzitter van de Historische Kring IJsselstein.

Het betreft een beschrijving van de lintbebouwing aan de Achtersloot gezien vanuit de historische binnenstad tot aan de Vicarielaan. Dit deel van de Achtersloot heeft veel monumentale waardevolle bebouwing en is als ‘ensemble van bebouwing met bijbehorend groen' van grote cultuurhistorische waarde. Voor de bewonersgroep is dit aanleiding geweest om deze ‘waarde beleving' ook daadwerkelijk te laten vastleggen door het gespecialiseerd onderzoeks- en advies bureau Helsdingen uit Vianen, dat expert is op het gebied van Monumenten en Bouwhistorie.

Het rapport toont de grote historische waarde aan maar ook dat er in het verleden ruimtelijke ingrepen hebben plaatsgevonden die geen recht hebben gedaan aan de historische waarde. Met name de nieuwbouw op de hoek Groene Dijk/ Achtersloot/ Lagebiezen wordt als een grote dissonant gekwalificeerd.

Nu IJsselstein aan de vooravond staat om belangrijke besluiten te nemen omtrent het toevoegen van woningbouw, zal het aangezicht van IJsselstein veranderen. De bewonersgroep Achtersloot is niet tegen nieuwbouw maar vragen het gemeentebestuur, de politiek en de Historische Kring door het aanbieden van het rapport zorgplichtig om te gaan met het IJsselstein zoals zich dat in de afgelopen honderden jaren heeft gevormd.

Gijs Verbaten: "Wij als bewonersgroep Achtersloot ervaren al vele jaren de grote meerwaarde van de cultuurhistorische beleving van dit deel van de Achtersloot en wonen er met bijzonder veel plezier".

Klik hier voor de Cultuurhistorische inventarisatie!