Menu

De Canon van IJsselstein

In navolging van de nationale canon, presenteert de HKIJ de Canon van IJsselstein. Hierin wordt voor een breed publiek de geschiedenis van IJsselstein chronologisch en thematisch in vensters weergegeven.

De Canon is tot stand gekomen door negen auteurs, van wie HKIJ-werkgroepleden Charles Burghard en Tobias van Dijk voor de coördinatie van het geheel hebben gezorgd.

Eind 2013 is  de Canon van IJsselstein digitaal verschenen als een onderdeel van de al bestaande Canon van Utrecht Zuidwest, en de Canon is toegankelijk via  https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-zuidwest/ijsselstein


IJsselsteinse historie zoekt vrijwilligers!

Al ruim 45 jaar staat de HKIJ voor behoud en bescherming van de cultuurhistorie van IJsselstein. We zijn een belangrijke vraagbaak-  en kenniscentrum als het gaat om historische gegevens en wetenwaardigheden. We maken niet alleen de oude, maar ook de eigentijdse geschiedenis en tradities zichtbaar. Zo dragen we bij aan de identiteit van IJsselstein.

Dat kan niet zonder het werk van de vrijwilligers, die zich met liefde en enthousiasme bezighouden met onze geschiedenis. 

Nieuwsgierigheid en bevlogenheid zijn de pijlers waarop men zich inzet voor de HKIJ. En dat is waar we naar op zoek zijn. Vrijwilligers die vanuit interesse hun vaardigheden willen inzetten. Specifieke kennis van onze geschiedenis wordt niet gevraagd, wel inzet en enthousiasme!

Wat kunt u doen voor de HKIJ: meewerken aan beschrijvingen van onze beeldbankfoto's; waagmeester en/of stadsgids worden; organiseren thema-avonden en excursies; aandragen en uitwerken onderwerpen voor publicaties; onderzoeken van de persoonlijke levensgeschiedenis in IJsselstein, archiefbeheer, volgen van de Gemeente IJsselstein waar het gaat om cultuurhistorische beleidszaken; ict en websitebeheer; gebruik sociale media tbv de HKIJ enzovoorts!!! Heeft u zelf een leuk idee, laat het ons weten.

Wilt u meer weten, stuur een bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of of loop een keer binnen tijdens onze reguliere openingstijden (maandagmiddag van 14 tot 16 uur, dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur en op donderdagavond van 20 tot 21.30 uur) en dan nodigen we u uit voor een oriënterend gesprek om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen.

 

voorpagina 167jpg Deze bijzondere aflevering van Bijdragen tot de geschiedenis van IJsselstein - Stad en Land, bevat vier artikelen die betrekking hebben op de periode 1940-1945. Daarin komen telkens een of meer aspecten van de bezetting en de bevrijding aan de orde. De artikelen hebben gemeenschappelijk dat het gaat om gebeurtenissen, activiteiten en belevenissen van IJsselsteiners al dan niet in IJsselstein of naaste omgeving. We schrijven geschiedenis: 75 tot 80 jaren terug in de tijd en dicht bij huis. In het eerste artikel laat auteur Martin Schuurman op een wel zeer persoonlijke manier zijn vader, IJsselsteiner Adri, aan het woord. Deze was in 1943/44 vanuit IJsselstein in Duitsland gedwongen tewerkgesteld en schreef in die periode vanuit Berlijn over zijn ervaringen en belevenissen in brieven aan zijn Zuilense verloofde Anny. Het artikel is gebaseerd op deze brieven. Reflecties op het geloof, de liefde en de toekomst spelen daarin een opvallende rol. Vervolgens biedt Tobias van Dijk aan de hand van de belevenissen en activiteiten van twee ondernemende IJsselsteinse jongelieden, Christiaan Voorendt en John Jansen, inkijk in het fascinerende spionagewerk van de Geheime Dienst Nederland (GDN) in de oorlogsjaren. Het goed gedocumenteerde artikel biedt een mooi inzicht in het functioneren van deze dienst. In het daaropvolgende artikel heeft Hans Ellenbroek uit de welsprekende mond van Bep Murk, oprichter en ere-voorzitter van de HKIJ, een aantal aansprekende IJsselsteinse oorlogsherinneringen geboekstaafd: een fraaie beschrijving door een ooggetuige van de inbreuk van oorlogsgebeurtenissen in het dagelijkse leven van IJsselstein. Deze bijzondere aflevering wordt afgesloten met een welhaast klassiek bewaarartikel waarin onder de eenvoudige titel ‘Bezet en bevrijd’ in beknopte, heldere teksten en indringende foto’s, de jaren ’40 - ’45 in IJsselstein samenvattend zijn weergegeven.

Wie meer wil lezen, zien, weten en meebeleven kan terecht in artikelen die eerder door de HKIJ zijn gepubliceerd en waarvan een overzicht wordt geboden op de laatste bladzijde (46) van deze aflevering. Voor informatie over de rol die NSB-burgemeester Henri Moot in IJsselstein en omgeving heeft gespeeld, zij verwezen naar het in 2015 gepubliceerde boek Het verraad van Benschop van historicus Bram de Graaf.

Maar er is nog veel meer! De HKIJ ontving als reactie op een oproep om persoonlijke herinneringen aan de oorlogsjaren en de bevrijding in te sturen, een grote hoeveelheid interessant materiaal. De samenstellers konden lang niet alles in deze aflevering meenemen. Wat hier geen plaatsje heeft gekregen mag, zo vinden wij, niet verdwijnen en zal worden gepubliceerd op de website van de HKIJ (www.hkij.nl). Het is daar vanaf 5 mei 2020 te vinden in een speciaal katern: IJsselstein en de Tweede Wereldoorlog.