Menu

                                                                                                                                   Over de HKIJ

bovenwaag

 

Visie en missie:
De HKIJ is sinds 1975 van mening dat de cultuur-historische waarden van IJsselstein en zijn omgeving (“Stad en Land”) actief moeten worden beschermd, behouden en versterkt.

Hoe willen we dat doen:
De HKIJ wil onderzoek bevorderen naar de geschiedenis en cultuur van IJsselstein en omliggend land en materiële en immateriële voortbrengselen daarvan verzamelen, behouden, beheren en in de openbaarheid brengen. Daarbij zal worden samengewerkt met andere partijen, die (deels) hetzelfde beogen.

Waar doen we dat:
De HKIJ heeft haar kenniscentrum gevestigd op de bovenverdieping van De Waag aan de Benschopperstraat 39. De bovenverdieping kwam in 1989 ter beschikking en is toen ingericht als vergaderruimte en kenniscentrum.
Dit is de plek waar vrijwilligers, ongeacht ervaring, opleiding en leeftijd welkom zijn en actief bezig kunnen zijn om de werkzaamheden van de HKIJ uit te voeren, zoals het ‘gidsen’ door de stad tot het maken van beschrijvingen van de foto’s uit ons fotoarchief.  Iedere maandagmiddag van 14 tot 16.00 uur,  dinsdagochtend van tot 10 tot 12 uur en donderdagavond vanaf 20 uur kan men hier terecht voor een nadere kennismaking of om kennis en ervaring uit te wisselen.

Geschiedenis van de Waag:
De IJsselsteinse Waag heeft tot 1963 ruim 400 jaar gefunctioneerd. Het huidige gebouw dateert van 1779 en werd gebouwd als vervanging van het vorige waaggebouw op dezelfde plek dat toen zo slecht was, dat het gesloopt moest worden. Het nieuwe gebouw kreeg een multifunctionele bestemming. Naast het waaggedeelte werd de ruimte op de begane grond ingericht als ‘stadskinderwerkhuis’ en die op de bovenverdieping als ‘stadskinderschool’. Na het verdwijnen van school en werkhuis diende het achtereenvolgens tevens als gasthuis, vergaderruimte voor de burgerwacht, politiebureau met woning voor de politiefunctionaris, kantoor van de gemeente- ontvanger en het IJsselsteinse opbouwwerk en als plaatselijke VVV.

Zie voor uitgebreide informatie over de geschiedenis van het wegen te IJsselstein onze uitgave 56 en 60.

Belangrijke documenten:

Het beleidsplan 2020-2022 vindt u hier: Beleidsplan-HKIJ-2020-2022

Het jaarverslag 2020 vindt u hier: HKIJ Jaar- en Financieel Verslag 2020

Het jaarverslag 2021vindt u hier: HKIJ Jaar - en Financieel verslag 2021