Menu

Sinds 1976 publiceert de HKIJ enkele malen per jaar een tijdschrift; publicaties zijn te bestellen door € 9 over te maken op ons gironummer NL69 INGB 0004074718, onder vermelding van uw adres + het gewenste exemplaar. Voor dubbelnummers (nummers 134, 137, 142/143, 145/146, 147/148) is de prijs € 14.

De jaargangen 1975 t/m 2009 kunt u in het overzicht hieronder terugvinden

 


Jaargangen 113(2006) – 127(2009)

Jaargangen 97(2002) – 112(2005)
Jaargangen 84(1998) – 96(2001)
Jaargangen 72(1995) – 83(1997)
Jaargangen 52(1990) – 71(1994)
Jaargangen 36(1986) – 51(1989)
Jaargangen 17(1981) – 35(1985)
Jaargangen 01(1976) – 16(1980)

Een groot aantal van onze tijdschriften is tevens digitaal beschikbaar in de “Bijzondere Digitale Collectie” van de Universiteit Utrecht.
In deze collectie vindt u ook een overzicht van de eerste 250 artikelen uit onze eerste honderd tijdschriften en een register op onderwerp ter ontsluiting van deze artikelen.

1976, nummer 1 1980, nummer 16 2000, nummer 90
1977, nummer 2 1980, nummer 17 2000, nummer 91
1977, nummer 3 1981, nummer 18 2000, nummer 92
1977, nummer 4 1981, nummer 19 2001, nummer 93
1977, nummer 5 1981, nummer 20 2001, nummer 94
1978, nummer 6 1982 – 1987, nummers 21 – 40 2001, nummer 95
1978, nummer 7 1987 – 1992, nummers 41 – 60 2001, nummer 96
1978, nummer 8 1997, nummers 81/82 2002, nummer 97
1978, nummer 9 1997, nummer 83 2002, nummer 98
1979, nummer 10 1998, nummer 84 2002, nummer 99
1979, nummer 11 1998, nummer 85 2002, nummer 100
1972, nummer 12 1998, nummer 86 2003, nummer 101
1979, nummer 13 1999, nummer 87 2003, nummer 102
1980, nummer 14 1999, nummer 88 2003, nummer 103
1980, nummer 15 1999, nummer 89 2003, nummer 104